Nestátní zdravotnické zařízení

03.04.2019

Oční Optika Markéta v Brandýse n. Labem je nestátní zdravotnické zařízení. Činností nestátního zdravotního zařízení rozumíme poskytování péče v jiném zdravotnickém zařízení, než je zdravotnické zařízení státu.

Nestátní zdravotnické zařízení podléhá přísnému dozoru příslušného dohledového orgánu a musí splňovat definovaná kritéria.

Zařízení žádá o registraci krajský úřad příslušný podle místa provozování nestátního zdravotního zařízení. K žádosti přikládá doklad o vzdělání provozující osoby nebo osoby odpovědné. Zároveň dokládá souhlas s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče zde poskytované.

Rozhodnutí pak vydává Ministerstvo zdravotnictví jako orgán věcně příslušný.

Doklad odpovědné osobě Optiky Markéta o odborné způsobilosti byl udělen optometristce Bc. Kateřina Boháčová, Dis.

V Optice Markéta, nestátním zdravotnickém zařízení, se tak můžete spolehnout na vysokou odbornou péči při měření zraku či aplikaci kontaktních čoček.

Vaše Markéta Křížková

Oční specialista, Optika Markéta, Brandýs n. Labem