Kontaktní čočky

Naučíme vás nosit kontaktní čočky

Aplikace kontaktních čoček

Aplikaci kontaktních čoček Vám provádí zkušený kontaktolog-optometrista.

Pojem aplikace kontaktních čoček představuje proces, jehož cílem je vybavit zákazníka - uživatele optimálními kontaktními čočkami a přinést množství informací o zásadách správné péče o zrak a kontaktní čočky.

Aplikace kontaktních čoček je časově náročná činnost, neboť obsahuje mnoho výkonů, měření a vyšetření, mnoho dotazů a odpovědí. Čas potřebný pro pečlivě provedenou aplikaci se pohybuje od 50 do 80 minut.

Proč je nutné začít aplikací?

Zkoušet nosit kontaktní čočky bez předchozí aplikace je, řečeno bez obalu, hazard se zdravím. Kromě subjektivních pocitů, vyvolaných drážděním rohovky a okrajů víček, uživatel většinou nemůže rozpoznat hrozící rizika.

Při nesprávném používání kontaktních čoček může docházet na očích ke změnám, které uživatel nikterak nepociťuje, avšak jejich nebezpečí je velké a následky mohu být i trvalé. Pečlivě provedenou aplikací a následnými pravidelnými kontrolami, jsou tato rizika téměř vyloučena, protože uživatel dostává optimální kontaktní čočky a je poučen o zásadách správné péče.

Jak aplikace kontaktních čoček probíhá?

Zákazník by se měl na aplikaci dostavit s již jasnou představou, k čemu a jakým způsobem hodlá kontaktní čočky používat - zda jako trvalou náhradu brýlí, ke každodennímu používání, nebo jen k určitým činnostem (sport, volný čas), anebo pouze k občasnému použití jedenkrát až dvakrát do týdne. To je věc, která spolu s dalšími ovlivňuje výběr vhodného typu kontaktních čoček.

Na začátku aplikace Vám kontaktolog bude klást dotazy nutné pro zjištění Vaší anamnézy. Existují jisté zdravotní komplikace, které používání kontaktních čoček znemožňují, nebo používání omezují. Kontaktolog potřebuje znát i takové detaily o Vašem zdravotním stavu, které zdánlivě s kontaktními čočkami nesouvisejí.

Bude Vám provedeno měření zrakové ostrosti a stanovení správné korekce. Speciálním mikroskopem (štěrbinovou lampou) Vám bude zkontrolován stav předního segmentu oka (rohovka, oční víčka, spojivky).

Dále Vám bude provedena keratometrie - měření zakřivení a průměru, případně tloušťky rohovky.

Vybrané kontaktní čočky jsou nyní naaplikovány. Čas potřebný k jejich usazení na oku (cca 20min.) využijeme vysvětlením péče o kontaktní čočky - čistění, vhodné roztoky, zvlhčovací kapky, atd.

S nasazenými kontaktními čočkami je potřeba nyní zkontrolovat zrakovou ostrost (visus). Pohled štěrbinovou lampou na nasazenou kontaktní čočku potvrdí správnou aplikaci - kontaktní čočka musí být posazena soustředně s rohovkou a mít vymezený pohyb. Dále je nutné provést zácvik manipulace s kontaktními čočkami, jejich nasazování a vyjímání, zopakovat zásady správného čistění a uchovávání čoček.

Nakonec zbývá dohodnout termín kontroly, který závisí na typu naaplikovaných čoček.

Co absolvováním aplikace získám?

Především odbornou péči o Váš zrak. Kontaktolog je vaším partnerem pro poradenství nad rámec aplikace a časem tak získáte přehled o problematice kontaktních čoček. Návštěva kontaktologa je jediným správným začátkem při pořizování kontaktních čoček.

Preventivní kontroly

Návštěva kontaktologa je potřebná nejen při zahájení používání kontaktních čoček. Preventivní kontrola je nutná pro případné včasné zachycení změn, ke kterým může během používání kontaktních čoček docházet a zjednání jejich nápravy. Zrádnost těchto změn tkví v tom, že se často neprojevují subjektivními příznaky - uživatel o nich neví (např. vaskularizace rohovky - prorůstání cév do rohovky a její postupné zneprůhlednění). Zákazník, který na preventivní kontroly pravidelně (obvykle po 6ti měsících) dochází, má jistotu bezpečného používání kontaktních čoček.