Oční Optika Markéta v Brandýse n. Labem je nestátní zdravotnické zařízení. Činností nestátního zdravotního zařízení rozumíme poskytování péče v jiném zdravotnickém zařízení, než je zdravotnické zařízení státu.

Nestátní zdravotnické zařízení podléhá přísnému dozoru příslušného dohledového orgánu a musí splňovat definovaná kritéria.

Zařízení žádá o registraci krajský úřad příslušný podle místa provozování nestátního zdravotního zařízení. K žádosti přikládá doklad o vzdělání provozující osoby nebo osoby odpovědné. Zároveň dokládá souhlas s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče zde poskytované.

Rozhodnutí pak vydává Ministerstvo zdravotnictví jako orgán věcně příslušný.

Doklad odpovědné osobě Optiky Markéta o odborné způsobilosti byl udělen optometristce Bc. Kateřina Boháčová, Dis.

Optice Markéta, nestátním zdravotnickém zařízení, se tak můžete spolehnout na vysokou odbornou péči při měření zraku či aplikaci kontaktních čoček.

Vaše Markéta Křížková

Oční specialista, Optika Markéta, Brandýs n. Labem

Nestátní zdravotnické zařízení