Barvoslepost

15.05.2018 08:47
Ve většině případů se jedná o vrozenou vadu. Takové osoby nevidí barvy tak, jak je přirozené.
Někdy se může jednat pouze o sníženou schopnost vnímat pouze jednu barvu (např. zelenou), v horších případech je to více barev nebo dokonce všechny.
Takový člověk pak vidí pouze černo-bíle nebo se orientuje podle odstínů.
Diagnóza: mezi nejznámější testy barvosleposti se řadí tzv. Ishiharův test nebo-li poznej obrázek nebo číslo na barevně poskládaném obrázku.
Léčba: vrozená barvoslepost je nevyléčitelná vada, je však možné ji částečně korigovat něktrými optickými pomůckami.